[1]
K. I. Dziubata, „Dziedzictwo w działaniu”, LUD, t. 104, s. 511–519, paź. 2020.