[1]
A. Hummel, „ Badanie nowo-wiejskich inicjatyw w Katalonii”., LUD, t. 101, s. 305–332, kwi. 2018.