Smyk, K. (2020) „Monitoring elementów wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Założenia”, LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 104, s. 18–39. doi: 10.12775/lud104.2020.01.