Kopciewicz, L. (2020) „«Dom» w doświadczeniach polskich kobiet w czasie pandemii COVID-19”, LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 104, s. 321–338. doi: 10.12775/lud104.2020.14.