Górski, K. (2020) „«Kto się nie rusza, ten jest fizolem». O nie-właściwym reżimie pracy ciała i jego wykorzenianiu w klubie brazylijskiego jiu-jitsu”, LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 104, s. 413–441. doi: 10.12775/lud104.2020.18.