Lipiński, W. (2020) „Idea jakuckiej religii i obchody święta Ysyach w Republice Sacha”, LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 104, s. 359–382. doi: 10.12775/lud104.2020.16.