Hummel, A. (2018) „ Badanie nowo-wiejskich inicjatyw w Katalonii”., LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 101, s. 305–332. doi: 10.12775/lud101.2017.10.