Radkowska-Walkowicz, M. (2018) „«Jak zaczęła się twoja historia». Nowe technologie reprodukcyjne i nowe formy stygmatyzacji”, LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 101, s. 149–169. doi: 10.12775/lud101.2017.04.