Paprot-Wielopolska, Aleksandra. 2020. „«My Też Chcemy Mieć Swoje tradycje». Metody badań, Definiowanie I Praktykowanie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Na Ziemiach Zachodnich I północnych”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 104 (grudzień):75-99. https://doi.org/10.12775/lud104.2020.04.