Krawczyk-Wasilewska, Violetta. 2020. „COVID-19 Jako Paradygmat Choroby Globalnej”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 104 (październik):155-84. https://doi.org/10.12775/lud104.2020.07.