Kopciewicz, Lucyna. 2020. „«Dom» W doświadczeniach Polskich Kobiet W Czasie Pandemii COVID-19”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 104 (październik):321-38. https://doi.org/10.12775/lud104.2020.14.