Radkowska-Walkowicz, Magdalena. 2018. „«Jak zaczęła Się Twoja historia». Nowe Technologie Reprodukcyjne I Nowe Formy Stygmatyzacji”. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 101 (kwiecień):149-69. https://doi.org/10.12775/lud101.2017.04.