SZCZEPANIAK-KROLL, A. Rola liderów w kształtowaniu i promowaniu dziedzictwa kulturowego poznańskich Bambrów. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, [S. l.], v. 104, p. 101–136, 2020. DOI: 10.12775/lud104.2020.05. Disponível em: https://apcz.umk.pl/LUD/article/view/lud104.2020.05. Acesso em: 31 sty. 2023.