PAPROT-WIELOPOLSKA, A. „My też chcemy mieć swoje tradycje”. Metody badań, definiowanie i praktykowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na ziemiach zachodnich i północnych. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, [S. l.], v. 104, p. 75–99, 2020. DOI: 10.12775/lud104.2020.04. Disponível em: https://apcz.umk.pl/LUD/article/view/lud104.2020.04. Acesso em: 30 sty. 2023.