KRAWCZYK-WASILEWSKA, V. COVID-19 jako paradygmat choroby globalnej. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, [S. l.], v. 104, p. 155–184, 2020. DOI: 10.12775/lud104.2020.07. Disponível em: https://apcz.umk.pl/LUD/article/view/lud104.2020.07. Acesso em: 28 maj. 2024.