Jasiewicz, Z. (2021). Ulla Johansen (1927-2021). LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 105, 367–370. Pobrano z https://apcz.umk.pl/LUD/article/view/36628