Buchowski, M. (2021). Wojciech J. Burszta (1957-2021). LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 105, 338–341. Pobrano z https://apcz.umk.pl/LUD/article/view/36625