Malewska-Szałygin, A. (2021). MICHAŁ MOKRZAN, Klasa, kapitał, coaching w dobie późnego kapitalizmu. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 105. Pobrano z https://apcz.umk.pl/LUD/article/view/36621