Szczepaniak-Kroll, A. (2020). Rola liderów w kształtowaniu i promowaniu dziedzictwa kulturowego poznańskich Bambrów. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 104, 101–136. https://doi.org/10.12775/lud104.2020.05