Paprot-Wielopolska, A. (2020). „My też chcemy mieć swoje tradycje”. Metody badań, definiowanie i praktykowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na ziemiach zachodnich i północnych. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 104, 75–99. https://doi.org/10.12775/lud104.2020.04