Smyk, K. (2020). Monitoring elementów wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Założenia. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego I Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, 104, 18–39. https://doi.org/10.12775/lud104.2020.01