Krawczyk-Wasilewska, V. (2020). COVID-19 jako paradygmat choroby globalnej. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 104, 155–184. https://doi.org/10.12775/lud104.2020.07