Dziubata, K. I. (2020). Dziedzictwo w działaniu. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 104, 511–519. https://doi.org/10.12775/30548