Kopciewicz, L. (2020). „Dom” w doświadczeniach polskich kobiet w czasie pandemii COVID-19. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 104, 321–338. https://doi.org/10.12775/lud104.2020.14