Górski, K. (2020). „Kto się nie rusza, ten jest fizolem”. O nie-właściwym reżimie pracy ciała i jego wykorzenianiu w klubie brazylijskiego jiu-jitsu. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 104, 413–441. https://doi.org/10.12775/lud104.2020.18