Lipiński, W. (2020). Idea jakuckiej religii i obchody święta Ysyach w Republice Sacha. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 104, 359–382. https://doi.org/10.12775/lud104.2020.16