Dziubata, K. (2018). III GALA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 102, 555–562. https://doi.org/10.12775/18701