Hummel, A. (2018). Szkic o antropologii aktywistycznej. Badanie nowo-wiejskich inicjatyw w Katalonii. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 101, 305–332. https://doi.org/10.12775/lud101.2017.10