(1)
Buchowski, M. Wojciech J. Burszta (1957-2021). LUD 2021, 105, 338-341.