(1)
Szczepaniak-Kroll, A. Rola liderów W kształtowaniu I Promowaniu Dziedzictwa Kulturowego poznańskich Bambrów. LUD 2020, 104, 101-136.