(1)
Paprot-Wielopolska, A. „My Też Chcemy Mieć Swoje tradycje”. Metody badań, Definiowanie I Praktykowanie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Na Ziemiach Zachodnich I północnych. LUD 2020, 104, 75-99.