(1)
Krawczyk-Wasilewska, V. COVID-19 Jako Paradygmat Choroby Globalnej. LUD 2020, 104, 155-184.