[1]
Jasiewicz, Z. 2021. Ulla Johansen (1927-2021). LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 105, (grudz. 2021), 367–370.