[1]
Malewska-Szałygin, A. 2021. MICHAŁ MOKRZAN, Klasa, kapitał, coaching w dobie późnego kapitalizmu. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 105, (grudz. 2021).