[1]
Tymochowicz, M. 2020. Słowniki, encyklopedie i leksykony tradycyjnej odzieży jako forma ich identyfikacji i dokumentacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 104, (grudz. 2020), 137–154. DOI:https://doi.org/10.12775/lud104.2020.06.