[1]
Szczepaniak-Kroll, A. 2020. Rola liderów w kształtowaniu i promowaniu dziedzictwa kulturowego poznańskich Bambrów. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 104, (grudz. 2020), 101–136. DOI:https://doi.org/10.12775/lud104.2020.05.