[1]
Paprot-Wielopolska, A. 2020. „My też chcemy mieć swoje tradycje”. Metody badań, definiowanie i praktykowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na ziemiach zachodnich i północnych. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 104, (grudz. 2020), 75–99. DOI:https://doi.org/10.12775/lud104.2020.04.