[1]
Krawczyk-Wasilewska, V. 2020. COVID-19 jako paradygmat choroby globalnej. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 104, (paź. 2020), 155–184. DOI:https://doi.org/10.12775/lud104.2020.07.