[1]
Kopciewicz, L. 2020. „Dom” w doświadczeniach polskich kobiet w czasie pandemii COVID-19. LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 104, (paź. 2020), 321–338. DOI:https://doi.org/10.12775/lud104.2020.14.