1.
LATOCHA, Sebastian. Dynamika krajobrazu poniemieckich wsi w Polsce centralnej. Eksperyment kartograficzny. Łódzkie Studia Etnograficzne [online]. 7 listopad 2021, nr 60, s. 77–92. [udostępniono 15.4.2024]. DOI 10.12775/LSE.2021.60.05.