1.
ROBBINS, Jessica C. Towards an Inclusive Anthropology of Aging. Łódzkie Studia Etnograficzne [online]. 16 listopad 2020, T. 59, s. 231–237. [udostępniono 25.7.2024]. DOI 10.12775/LSE.2020.59.14.