1.
PIASEK, Wojciech. Krytyczne bycie w świecie edukacji historycznej – antropologiczny i kulturoznawczy głos o edukacji historycznej w polskich szkołach. Łódzkie Studia Etnograficzne [online]. 16 listopad 2020, T. 59, s. 203–212. [udostępniono 24.1.2022]. DOI 10.12775/LSE.2020.59.12.