Robbins, J. C. „Towards an Inclusive Anthropology of Aging”. Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 59, listopad 2020, s. 231-7, doi:10.12775/LSE.2020.59.14.