Robbins, J. C. (2020) „Towards an Inclusive Anthropology of Aging”, Łódzkie Studia Etnograficzne, 59, s. 231–237. doi: 10.12775/LSE.2020.59.14.