Ziółkowska, M. (2020) „Kulturowe uwarunkowania i społeczne konsekwencje funkcjonowania szkół tauromachicznych w Hiszpanii”, Łódzkie Studia Etnograficzne, 59, s. 49–66. doi: 10.12775/LSE.2020.59.04.