Ziółkowska, Magdalena. 2020. „Kulturowe Uwarunkowania I społeczne Konsekwencje Funkcjonowania szkół Tauromachicznych W Hiszpanii”. Łódzkie Studia Etnograficzne 59 (listopad):49-66. https://doi.org/10.12775/LSE.2020.59.04.