Ziółkowska, M. (2020). Kulturowe uwarunkowania i społeczne konsekwencje funkcjonowania szkół tauromachicznych w Hiszpanii. Łódzkie Studia Etnograficzne, 59, 49–66. https://doi.org/10.12775/LSE.2020.59.04