(1)
Ziółkowska, M. Kulturowe Uwarunkowania I społeczne Konsekwencje Funkcjonowania szkół Tauromachicznych W Hiszpanii. LSE 2020, 59, 49-66.