Klonowski, M. “Tomasz Jarmużek and Marcin Tkaczyk: ‘Normalne Logiki pozycyjne’ (Normal Positional Logics), Wydawnictwo KUL, Lublin (Poland), 2015”. Logic and Logical Philosophy, vol. 25, no. 2, May 2016, pp. 235-41, doi:10.12775/LLP.2016.008.