[1]
M. Klonowski, “Tomasz Jarmużek and Marcin Tkaczyk: ‘Normalne logiki pozycyjne’ (Normal Positional Logics), Wydawnictwo KUL, Lublin (Poland), 2015”, LLP, vol. 25, no. 2, pp. 235–241, May 2016.